Mobilita

Dňa 11.9.2014 (štvrtok) sme cez hodinu literatúry s p.uč Škrakovou šli pred našou školou. A určite chcete vedieť prečo ? Niektorý ste si mohli všimnúť kresby áut,autobusov…Tými  to kresbami sme si chceli pripomenúť svetový deň mobility. Tí,čo by  mohli tak by sa mali asi na týždeň vzdať áut,autobusov a mali by uprednostniť bicykel, kolobežku…

Na kresbách spolupracovali 5.A a 6.A

Písala: Emma Viznerová 6.A

Reklamy