Vianočná výzva

Zimné obdobie je zároveň aj obdobím vianočným, kedy sa vplyvom sviatočnej atmosféry snažíme byť lepšími a empatickejšími.

Vďaka internetu sme sa dozvedeli o vianočnej výzve občianskeho združenia Pohodovo so sídlom v Bratislave. Prostredníctvom neho sme so žiakmi 5.A a 6.A poslali seniorom neziskovej organizácie Casa Slovensko v Pezinku vianočné pozdravy, čím sme im chceli aspoň trochu spríjemniť osamelé chvíle. Najkrajšie na tejto výzve bolo to, že každý žiak poslal pohľadnicu konkrétnemu seniorovi v zariadení, čím táto výzva získala iný, osobnejší význam.

Snažme sa aj naďalej zapájať do takýchto aktivít a podporme medzi nami šírenie ľudskosti.

Mgr. Benita Brzáčová

Reklamy