Žiacky parlament

Žiacky parlament je dobrovoľným združením žiakov 4. – 9. ročníka. Cieľom je spolupráca s pedagógmi a vedením školy. Zabezpečuje ochranu práv detí, podieľa sa na riešení výchovno-vzdelávacích problémov, rieši problémy správania sa v škole i na verejnosti. Zaoberá sa problematikou stravovania v školskej jedálni, aktivizuje žiakov v rôznych mimoškolských činnostiach (športové a kultúrne podujatia), zabezpečuje informačný tok.

Zástupcovia tried našej školy v tomto školskom roku informovali o problémoch v triedach a o vzťahoch medzi žiakmi a o aktivitách v škole:

  • plávanie v 4. ročníku
  • adaptácia s nástupom na II. stupeň
  • problematickí žiaci
  • aktivity – Testovanie 5, Červená stužka
  • rozhlasové okienko, pesničky na želanie
  • schránka dôvery
  • vianočná akadémia

Zloženie žiackeho parlamentu ZŠ Užhorodská 39, Košice:

Predseda:       Tomi Ajjúb

Členovia:         Šepeľová Bronislava (IX.A), Recskiová Viktória (VIII.A), Cirnerová Veronika (VII.A),                                  Pavelek Filip (VI.A), Cienky Tobias (V.A), Miľovčíková Ema a Payerová Timea (IV.A).

Koordinátor:   Mgr. Grácová Daniela

Reklamy