Návšteva Knižnice LitPark

V školskom roku 2017/2018 nám otvorila svoju náruč Knižnica LitPark. Privítala nás veľmi srdečne! Pani knihovníčky sa na nás usmievali od ucha k uchu. A prečo nie? Veď k nim zavítali noví čitatelia, a teda nové bystré hlavičky. Hlavičky, ktoré sa už tešia na dobrodružstvá ukryté na stránkach kníh.

A kníh je tam skutočne veľa! To by vám potvrdili piataci, ktorí sa 10. 11. 2017 zúčastnili podujatia s názvom Odnaviguj sa do knižnice. Pozorne si prezreli všetky oddelenia i galériu s najstaršími knihami. Domov si odniesli Dobšinského rozprávky i bláznivé nonsensové príbehy. Načo? No predsa na čitateľský denník.

13. 11. 2017 veselo kráčali do LitParku siedmaci a deviataci. Podujatie Tajné životy slávnych spisovateľov bolo pripravené na jednotku. Čo doteraz nevedeli o Shakespearovi, teraz už vedia. A ešte Carroll, Tolkien, Wilde, … Žiaci boli rozdelení do piatich skupín, ktorých členovia museli navzájom spolupracovať, aby splnili zadané úlohy. Zvládli to dobre, pretože boli pochválení i odmenení úsmevom p. knihovníčky. A aj oni si odnášali knižky pod pazuchami. A keďže ich pri návrate do školy zastihol dážď, museli ich chrániť pod svojimi teplými                                                                                                        bundami.

No ani ôsmaci nezostali bokom. Do knižnice zavítali 20. 11. 2017. Pre nich bolo pripravené podujatie na tému Život jedna báseň. Museli sa veľmi usilovať, aby splnili úlohy, ktoré si pre nich pripravila p. knihovníčka. Pobehovali medzi policami, hľadali informácie, študovali a listovali. Básnické zbierky, encyklopédie, …! Kdeže je to P ako Peteraj? Nebolo to ľahké, ale zahanbiť sa nedali. Aj oni boli pochválení a odmenení úsmevom. Teraz už len musia prečítať všetky knižky, ktoré si odniesli domov.

A čo povedať na záver? Drahí čitatelia, nezabudnite, že knižnicu môžete navštíviť aj bez pani učiteľky, aj vo štvrtok, aj v sobotu, aj s mamou, aj so sestrou, aj … Hurá, utekajme do knižnice!

Autor: Mgr. Mária Škraková

Reklamy