Na našej škole sa uskutočnila súťažná anketa o najobľúbenejší predmet. Všetci žiaci  a všetky žiačky zakrúžkovali svoj najobľúbenejší predmet. Z prvého stupňa vyhrala Informatika a z druhého stupňa vyhrala Telesná výchova.

Pripravili : Kika, Lala a Vanes zo 6.A